Boogzinkers

Een boogzinker in elke bodemsoort

In principe zijn boogzinkers in alle grondsoorten (klei, veen, zand) mogelijk, hoewel bij zandgrond vaak extra maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat het boorfront instort. Wij beheersen verschillende technieken om de grond en de waterdruk te compenseren. Voor het maken van boorgaten in zandgrond maken we bijvoorbeeld gebruik van een vloeistofschild met een bentonietmengsel. Bentoniet vermengd met water geeft steundruk en dient tevens als transportmiddel voor de afvoer van graafgrond.

Ontdek de mogelijkheden


Contact

Voorwaarden voor boogzinkeren

  • Overbrugbare afstand: 7 tot 30 meter
  • Diameter mantelbuis: max. 160 mm
  • Bereikbare diepte: 4 tot 15 meter
  • Benodigde waterdruk: 3 tot 7 bar

Techniek de boog boring methode (BBM)

Met een hydraulisch aangedreven machine boren wij holle, gebogen ijzeren buizen in de bodem. Door de kop van de buizen spuit water (of Bentoniet bij zandgrond) om de boorgang open te houden. Zo ontstaat een vast boorprofiel onder het obstakel door. De diepgang en het uittredepunt van de boogzinker wordt bepaald door de intredehoek, de lengte en de radius van de lansen. Wanneer de lans het uittredepunt bereikt, bevestigen wij een HPE-buis aan de lans en trekken we deze terug tot aan het intredepunt.

Boogzinkers hebben o.a. als voordeel dat deze met een steile hoek de grond in worden geperst. Hierdoor bereiken we snel grote diepte, waar geen andere kabels of leidingen liggen. Een boogzinker is daarom een goed alternatief als een raketboring of persing niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van bestaande infrastructuur. Boogzinkers worden toegepast om watergangen en wegen te passeren.

Soms is het nodig om grotere diameters te spuiten dan de diameter van de lans. Dan maken wij gebruik van ‘ruimers’. Deze ruimers zijn steeds iets kleiner dan de benodigde HPE-buis, zodat de grond om de HPE-buis enigszins wordt verdicht. Zo zorgen we voor een hechte aansluiting van het buismateriaal en de omliggende grond.

Download factsheet BBM


Download